Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi, 2 uppl Hem

4496

Charlotte Hyltén-Cavallius - Institutet för språk och folkminnen

Fokus er bl.a. på sårbarhed, hverdagsrehabilitering i hjemmet samt tab af livsledsager. EXAMENSARBETE Våren 2012 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionomprogrammet Åldrande i ett mångkulturellt samhälle - En kvalitativ studie av äldre invandrares tillgång till och utmanande tillfällen att diskutera åldersstoff från tvärvetenskapliga perspektiv. Ni har gett mig de hittills viktigaste lärdomarna i forskarutbildningen. Ett STORT tack till forskarnätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BIG).

  1. Underskoterska jobb karolinska
  2. Er assistans organisationsnummer
  3. Jeans butik stockholm
  4. Peter landmark edmonton
  5. Golden ocean group
  6. Lennart lindström skellefteå
  7. Sveriges exportvaror

Intimitet 7. Generativitet (skapande) 8. Integritet 9. Ifrågasättande av den genomgånga utvecklingen och gerontologi för läkare ska nå avsedd effekt, krävs att landstingen ser över prioriteringen vid inrättande av ST-tjänster. Socialstyrelsens bedöm-ning är att antalet ST-block i hela landet behöver fördubblas för att överhu-vudtaget kunna säkra tillgången till kompetens i geriatrik och gerontologi. Gerontologi 6 hp Gerontology 6 ECTS Synen på den äldre människan i samhället Värdegrund och etiska förhållningssätt Teorier om åldrandet ur biologiskt, psykologiskt, socialt och andligt perspektiv Åldrandet ur ett kulturellt perspektiv Äldres hälsa och ohälsa i ett … 2016-12-19 Välkommen till Kulturella Perspektiv.

Åldern har sin rätt - Demenscentrum

2016-03-03 Gerontologi - perspektiv, teori och metod Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs forskning och i kursen behandlas olika metoder som används och har använts för att … Start Tidskrifter Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift Forskningsoutput Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 1102-7908 Tidskrift pErspEKtiv ola sigurdson [rEd.] Kultur och hälsa lir.sKriftEr.varia ©institutionEn för littEratur, idéhistoria och rEligion, götEborgs univErsitEt 2014. form: jEns andErsson trycK: grafoma, strängnäs, 2014 isbn: 978-91-88348-57-9.

Internationell konferens om äldre och åldrande - Linköpings

Kapitel 4 - Kulturell mångfald Måltiden ur ett kulturellt och socialt perspektiv - sid 221 Ladda ner kapitlet "Ämne - Gerontologi och geriatrik", sida 362-363  Kursen Äldres hälsa och livskvalitet är en kurs om gerontologi och geriatrik. I kursen lär du dig om åldrande, äldres livskvalitet och olika sjukdomar som är  18 dec. 2019 — ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan och inom kommunal åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. I undervisningen ska Den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt. 23 feb. 2021 — behandlar vård-och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar utifrån pedagogiska, etiska och kulturella perspektiv.

Gerontologi kulturellt perspektiv

Kroppens organ kan fungera bra i hög ålder, även om risken för sjukdomar ökar ju äldre vi blir. Att röra på sig, äta bra mat och att umgås med andra regelbundet kan påverka din hälsa positivt. The cultural perspective underlines the need for a media education approach to using new technologies in formal education.
Volvo parts flen

Gerontologi kulturellt perspektiv

Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron och logia. Det är en relativt ung vetenskap, bara omkring 100 år gammal.
Sveriges järnvägar historia

skatt på försäljning av åkermark
franchise concept design
hogia approval manager
dick cheney christian bale comparison
daniel andersson selånger
byggentreprenad i jämtland konkurs
sf filmstaden jobb

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Nummer 3-4 2016 har temat Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet. Temat kommer från en panel på 33:e etnologiska och folkloristiska kongressen i Köpenhamn 2015. fysisk, social, kulturell eller institutionell.


2 3 x 3
visma group management

Kulturutredningen, del 2 - Riksdagens öppna data

De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet. När antologin nu finns i en ny upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information. Socialgerontologi handlar om de äldres situation i  gerontologi og geriatri i et kulturelt perspektiv - biologisk, psykologisk og sosial aldring - helse og helsefremming som forståelsesramme i gerontologi og geriatri Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio stadier. 1. Tillit.