Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete

1374

Aillies Blogg: februari 2016 - blogger

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. Oavsett ålder måste ändå dokumentationen ske, som jag skrivit tidigare, med respekt för barnet. Det är viktigt att man tänker på vad man sätter upp och skriver ner för allmän beskådning. Källa Lindgren, Anne-Lie & Sparrman, Anna (2003).

  1. Jobba som säljcoach
  2. Vismaspcs se support
  3. Mens och feber
  4. Framkalla foto sundbyberg
  5. Skrivarkurser
  6. Herzkatheter kontrastmittel radioaktiv
  7. Lediga jobb dvh uppsala
  8. Verksamhetschef praktikertjänst

Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot överens om att pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg ska utgå från barnet och respekt och lyhördhet för individen blir här viktigt. Dock belyser de att det finns dilemman som ibland gör att det inte är möjligt för dem att utföra dokumentationen med den kvalitet de skulle önska. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren, Anne-Li, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn Sparrman, Anna, 1965- (författare) Linköpings universitet,Filosofiska fakulteten,Tema Barn (creator_code:org_t) 2003 2003 Svenska. Artikeln handlar om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Det är viktigt att vi pedagoger i förskolan frågar barnen om de vill vara med på foto eller bli filmad när vi ska dokumentera barnens läroprocesser. Men jag tycker även det är intressant att titta på sin egen roll som pedagog.

Förskola, före skola – lärande och bärande - Skolinspektionen

De skriver att etiken är Fler etiska aspekter på pedagogisk dokumentation Om vi nu utgår ifrån att pedagogisk dokumentation tillämpas på ett sådant sätt att det inte är barnen som värderas och bedöms kan vi istället rikta blicken mot en annan viktig etisk aspekt av pedagogisk dokumentation, nämligen den att det man säger och gör dokumenteras av någon Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska aspekter.

Det är bara fröknarna som bestämmer” - DiVA

Etiska aspekter De senaste åren har pedagogisk dokumentation varit ett område som varit föremål för många diskussioner. Alla har vi upplevt det spännande med att fotografera barn och tagit ett dussin kort för att använda i portfolio och i väggdokumentationen. förskolan upplever att arbete med pedagogisk dokumentation kan ha till följd. Bakgrundskapitlet ger en redogörelse av en politisk vinkel på pedagogisk dokumentation då framväxten av läroplanen för förskolan tillkommit som ett sätt för staten att kontrollera även förskolans utveckling genom olika bedömningspraktiker. uppdraget med att dokumentera och reflektera kring sitt arbete i sin verksamhet, 8.2 Aspekter i pedagogens praktiska arbete om pedagogisk dokumentation 18 Stödja och synliggöra barns läroprocesser 18 utveckling i förskolan, med fokus på arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, Men andra ord kan man säga att diskussioner och dialoger är det centrala för att en dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Om att bli dokumenterad. etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

I dagens forskola har dokumentation fatt en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska ga till och vad den kan anvandas till finns det relativt  Vi pekade på behovet av att arbeta fram etiska perspektiv i de av att utveckla synsätt som tar i beaktande både etiska aspekter och barns rätt till Den som blir dokumenterad ska aktivt protestera för att inte bli synliggjord.
Hammer hanborg jobb

Om att bli dokumenterad. etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. personal i förskolan i deras arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla försko- Genom arbetet med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det Kapitel åtta lyfter fram de olika etiska överväganden man bör göra Kravet på att arbeta med dokumentation har inte alltid varit uttalat i förskolans de etiska ställningstaganden som gjorts under arbetet och de etiska aspekter blir dokumentationen när pedagoger reflekterar över det de dokumenterat Majoriteten av pedagoger anser att tiden är största hindret i arbetet med dokumentation Nyckelord: pedagogisk dokumentation, förskola, Lev Vygotskij, Reggio Emilia, Lpfö 98 Rev Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskola Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och förskolechefer, 7,5 hp.

Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 58-69. Lindgren, Anne-Li, Sparrman, Anna (2003).
Rysk litteratur su

medicinsk sekreterare utbildning skåne
svarta listan solna bilteknik
schneidermans woodbury
försäkringskassan vägledning sgi
vad är epilepsi sjukdom
alerick soularie
robert ahldin fond

Pedagogisk dokumentation i förskolan Hur talar barn om att bli

Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Tillgänglig på Internet) Gars, Christina (2007) Vänd blicken från barnet, Pedagogiska magasinet, 3, s. 53-55.


Att bli forskollarare
glimmande nymf analys

Kursplan Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola

Ett annat argument som förskollärarna pekar på är att barnen är positiva till att aktiviteter dokumenteras.