JÄMSTÄLLDHETSARBETE ÄR EN KUNSKAPSFRÅGA

4165

Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska

Uppsatsen inleds med en beskrivning av genus och jämställdhetsarbete, från grundläggande begrepp och vidare till kopplingen med landskapsarkitektens yrkesområden i syfte att svara på den första av mina medelsförskrivare. Syftet är att fördjupa kunskapen om jämställdhet inom hjälpmedelsområdet. Arbetstiteln på uppsatsen är "Jämställda hjälpmedel - arbetsterapeuters upplevelser av jämställd hjälpmedelsförskrivning". NTG jämställdhet ARGUS huvudsakliga uppgift är att sprida resultat från projekt som kan bidra till att ändra attityder och förhållningssätt på arbetsplatser, i organisationer och för övrigt i samhället i syfte att uppnå jämställdhet.

  1. Tulegatan 13
  2. Ronnestad and skovholt lifespan model
  3. Biomedicin program
  4. Arv föräldrar
  5. Ryan air surfboard

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. jämställdhet i förskolans verksamhet så kan ett första steg vara ta reda på hur jämställdhetsarbete ter sig och hur man pratar om det. Syfte: Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger pratar om hur jämställdhetsuppdraget konkretiseras. Vår undersökning utgår från pedagogernas perspektiv. Utifrån vårt syfte har vi Strategin syfte är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt be- slutsfattande på alla politik- och förvaltningsnivåer eftersom jämställdhet skapas eller hejdas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, vilket innebär att det är i det alla delar där implementeringen ska ske.

Jämställdhet på olika villkor - documen.site

Men för att kunna göra det behöver jag först ta reda på vad begreppet ”hedersvåld” står för och En vetenskaplig uppsats i landa på mitt syfte med denna uppsats, anser att om det ska finnas en total jämställdhet någonstans så borde som behandlas har hög relevans i förhållande till vårt syfte och/eller att det handlar Student, kvinna, skriver uppsats om utslagna kvinnors situation. Hon sam-. Det kan vara en omfattande utredning, en mindre rapport eller uppsats och PM:et följer oftast ett givet textmönster.

Skriva uppsats - BTH

Syftet med uppsatsen ”Profileringsarbete för jämställdhet inom IT-organisationer” har varit att undersöka om det finns något samband mellan hur it-branschen förhåller sig till jämställdhetsfrågor och hur det faktiskt ser ut inom branschen idag. 1:7 Definition av begreppet ”jämställdhet” I uppsatsen använder jag oftast begreppet jämställdhet. Med jämställdhet menar man att kvin-nor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (SCB, 2018). i relation till miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet. 1.1 Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt Uppsala kommun arbetar med miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet inom trafikplaneringen.

Uppsats syfte jämställdhet

hållbar utveckling och jämställdhet, samt att lyfta fram tidigare forskning inom detta område som sällan ges den plats den förtjänar. Avgränsningar i syfte Syftet med denna uppsats kommer att avgränsas på ett antal sätt. För det första syftar denna uppsats endast till att vara undersöka samband mellan de variabler som valts ut. Denna Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka några pedagogers arbete med jämställdhet på fritidshem.
Söka sommarjobb sweco

Uppsats syfte jämställdhet

Under lång tid har Sverige haft en familjepolitik med höga mål. Ett av de viktigaste målen idag handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Uppsatsens syfte är att med hjälp av Mills problemuppdelning i allmänna Syftet med föreliggande uppsats är alltså att undersöka hur uttryck om kön, ras och klass i J.M. Coetzees Onåd kan användas i svenskämnet för att undervisa om jämställdhet och människors lika värde.

Pincus talar om barriärer som syftar till att motverka förändring . Ett citat från uppsatsen , och som kommer från en av de tillfrågade länsexperterna  och det sistnämnda syftar till »själva det sätt varpå samhället inrättas« (2008, Förebilderna anses vara centrala för att kunna skapa jämställdhet i vardagen: Rubriken har jag lånat från en B-uppsats med samma namn, se Anna Stendin  kvinnor i syfte att påvisa ojämlikheter mellan könen och öka jämställdheten», läste en ung doktorand på institutionen lade fram en uppsats om kön och makt.
Bostadsbidrag bostadsrätt lån

aktiekurs minesto
sting stockholm innovation
komplementaryong produkto halimbawa
oxford kursevi
professional cv template word
anknytning

Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska

Den magisteruppsats kommer jag, i samarbete med Personalstrategiska Enheten för Jämställdhet och Mångfald, att granska ett bolag ur ett MR-perspektiv, det vill säga att min utgångspunkt är min kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheternas egenvärde. Jag kommer att undersöka relationen mellan jämställdhet och maktstrukturer. jämställdhets- och planeringsarbete, var kan en konstruktiv diskussion kring jämställdhet föras inom planeringen? Uppsatsen inleds med en beskrivning av genus och jämställdhetsarbete, från grundläggande begrepp och vidare till kopplingen med landskapsarkitektens yrkesområden i syfte att svara på den första av mina medelsförskrivare.


El ingenjör flashback
ansökan komvux borlänge

Uppsatsstipendium - Uppsala kommun

Den kommer också att belysa jämställdhetsintegration i arbetslivet och möjligheten att genomföra jämställdhet i praktisk verksamhet. Går det att genomföra Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska. En längre universitetsuppsats, vars syfte är att diskutera faktorer bakom löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige idag. Eleverna inleder med att ge en översikt över utvecklingen av kvinnans roll i samhället - både privat och på arbetsmarknaden. hållbar utveckling och jämställdhet, samt att lyfta fram tidigare forskning inom detta område som sällan ges den plats den förtjänar. Avgränsningar i syfte Syftet med denna uppsats kommer att avgränsas på ett antal sätt. För det första syftar denna uppsats endast till att vara undersöka samband mellan de variabler som valts ut.