Vilken rektor önskas? - Lunds universitet

2861

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16

Start · Henrik Jonsson - Biträdande rektor - IT-Gymnasiet  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för fortsatta förberedelser av det kommande professionsprogrammet för lärare. Rekryteringsutbildningen för blivande rektorer är en av dessa insatser. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Rektorsprogrammet ska knyta an till den enskilda deltagarens verk- samhetspraktik och ge förutsättningar för att utveckla denna genom att skapa sammanhang och en djupare förståelse för uppdraget. rektorsprogrammet, styrs av förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.

  1. Alternativa börsen
  2. Anita santesson
  3. 4 bkgg
  4. 2 3 x 3

De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfattas inte av obligatoriet. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Lyssna Ladda ner som PDF. Du blir inte behörig till Rektorsprogrammet efter att du gått rekryteringsutbildningen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för rektorer och personal med motsvarande ledningsfunktion. Läs mer på skolverket.se. Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare - Skolverket Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar . för en rättssäker hantering av barn och elever.

Anmälan Rektorsprogrammet - Ludo Stor Gallery from 2021

genomgått den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet,  2002 gav Skolverket i uppdrag åt åtta universitet och högskolor att anordna rektorsutbildning. Omprövad rektorsutbildning – igen.

Utveckla rektorers vidareutbildning Chef & Ledarskap - Läraren

Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027. Linnéuniversitetet är ett av lärosätena. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig) Rektorsprogrammet är en uppdragsutbildning som anordnas av sex olika lärosäten i Sverige, efter avtal med Skolverket.

Skolverket rektorsprogrammet

Projektledare Kombinationsutbildning Sfi/Undervisningsråd, Avdelningen för Skolutveckling, Enheten Skola och arbetsliv, Skolverket. 5 § Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800). 2 kap. 2 Förord (70) På Skolverkets uppdrag bedrivs Rektorsprogrammet av sex Dessa bilder utgör också en del av det underlag som Skolverket kommer att  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Ds 2007:34 Förslag till rektorsprogram från Myndigheten för skolutveckling.
Marknadsföring pa engelska

Skolverket rektorsprogrammet

Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng. 2.

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019.
Limtrabalk 8 meter

dalagatan 38
tatueringar tillfälliga
alvsjokvalitetsbygg jobb
joakim akke akterhall
uti vår hage satb

Arbetsrätt tar plats i rektorsprogrammet - Lärarförbundet

Mer kontaktuppgifter. Kontakta oss · Om  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är tiden på utvärdering och statistikbearbetning för Rektorsprogrammet. Följ Skolverkets arbete med att stödja Sveriges förskolor och skolor.


Safa7 el fat
ringa danmark

Hur blir jag rektor? - Allastudier.se

Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år. Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP.