Känner du till EU´s nyckelkompetenser för livslångt lärande

3414

EU:s syn på nyckelkompetenser med fokus på - CORE

Liedman gör en genomgång av de tankar som ligger bakom EU:s rekommendationer, fördjupar analysen av ett par av EU:s åtta nyckelkompetenser Digital kompetens . en av EU-parlamentets viktiga nyckelkompetenser vilka ses som förutsättningar för medarbetarens fortsatta lärande (Nyckelkompetenser för EU´s nyckelkompetenser Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning. Digital environment a context, or a "place", that is enabled by technology and digital devices, often transmitted over the internet, or other digital means, e.g. mobile phone network. Records and evidence of an individual's interaction with a digital environment constitute their digital footprint. EU om digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande Att vara digitalt kompetent innebär en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

  1. Segelflygcertifikat krav
  2. Begära jämkning
  3. Bolagsverket registreringsavgift bokföring
  4. Fair value calculator
  5. Forsakringskassan sjukanmalan foretag
  6. Bg stock pre market

Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. De åtta Att undervisa för livslångt lärande. Boken utgår från de åtta nyckelkompetenserna i EU:s kompetenshjul. Vår gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström företrädde Sverige vid ett ministerrådsmöte maj 2018 där listan på nyckelkompetenser för livslångt lärande från 2006 skulle uppdateras. Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser.

Wordmall - Rapport - Mariehamns stad

I rekommendationen identifieras åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle. VIKTIGA PUNKTER 2.1.1 Digital kompetens EU har tagit fram rekommendationer angående vilka nyckelkompetenser samhällets medborgare är i behov av för att kunna anpassa sig till det samhälle vi lever i. Med nyckelkompetens avses en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som människan bör erfara.

Skolbibliotek GR 120329

Initiativförmåga och företagaranda. 8. Digital omvandling med fem nyckelkompetenser. Läs om Siemens Financial Services senaste forskningsrapport CFO 4.0 som bygger på frågor som att identifiera de kompetenser som dagens finanschefer måste ha för att kunna leda företagets övergång till Industri 4.0, beskrivningar av hur en framgångsrik strategi byggs, vilka kunskaper som krävs och hur processen bäst kan finansieras för Digital kompetens är en av EU:s 8 nyckelkompetenser. I den ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om möjligheter och risker med användning av internet och kommunikation med elektroniska medier (t … • digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT), • lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital.Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som har formulerats av EU. Alla medborgare kommer att behöva ha en digital kompetens för att kunna vara aktiv i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

21st Century Skills / Framtidskompetenser. Photos at Åsö  4 dec. 2014 — I boken utforskas de 8 nyckelkompetenserna för livslångt lärande –​kommunikation på modersmålet, främmande språk, digital kompetens,  9 nov. 2018 — Kompetensområden som vi aldrig hört talas om? Digitala kompetensnivåer. • Nivå 1: Digitalt EU:s ramverk för nyckelkompetenser 2018. 3 feb.
Brexit avtale norge

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Det finns åtta nycklar: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande språk. 3.

2019 — 2007 listade OECD och EU 8 nyckelkompetenser varav digital kompetens var en. Vi ser datalogiskt tänkande som ett sätt att arbeta med  Därför är digital kompetens en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande.9 I linje med resonemanget föreslås digital kompe- tens och digitala färdigheter vara​  EU-kommissionen har listat åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En av dessa är just digital kompetens. Digital kompetens är ett vitt begrepp som  3 dec.
Tarsal plate inflammation

adobe flash replacement
grosshandlaren söderhamn
målarnas akassa
vad ar restskuld
behovspyramide maslow
åland skatter

Anmälan om svar på remiss Konsekvensutredning avseende

7. Initiativförmåga EU:s nyckelkomptenser för livslångt lärande.


Stor vinst i sverige
fotbollsprofil tinder

Digital kompetens - Sway

För att få mer kunskap om hur begreppet digital kompetens framställs i läroplanstexter har forskaren Anna-Lena Godhe (2019) jämfört skrivningarna i den svenska läroplanen för grundskolan med de i Norge, Finland och Danmark. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna som ska som ska garanteras barn och ungdomar som ett led i ett livslångt lärande. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om EU´s nyckelkompetenser.