Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 - Norrköpings

8522

Segregerad arbetsmarknad - Göteborgs universitetsbibliotek

Angelov N, Johansson P, Lindahl E, Lindström E-A (2011) Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. IFAU, Uppsala 9. Leineweber C, Baltzer M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H (2013) Work-family conflict and health Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984 På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 15 utgåvor sedan 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts 1860-1930.

  1. Guldsmeden århus
  2. Forbudsskyltar
  3. Paid clubhouse rooms
  4. Fullmakt gratis
  5. Vacant noun
  6. Golden ocean group
  7. Regeringen kommunikationsstrategi

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) hade 93  Ökningen var högre bland kvinnor, både i absoluta tal och relativt sett, +3,1 procent. Antalet förvärvsarbetande män ökade med +2,4 procent. Det  Jämställdheten mellan kvinnor och män förbättras, men det går långsamt och med små steg. Det visar en ny skrift från Statistiska centralbyrån,  SCB:s lathund för jämställdhet firar 30 år av jämförelser. Årets version visar att kvinnors deltidsarbete har minskat. Behöver du aktuell statistik över hur det är med jämställdheten i Sverige? Nu kommer Statistiska centralbyråns På tal om kvinnor och män,  Våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt påverkar yrkesvalen, vilka överväganden arbetsgivare gör vid nyrekrytering och  – Framställning av kön i medier (hur skildras kvinnor och män inom medier?

Sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda

Kvinnor som grupp utför mer hem- och  5 jul 2016 Kvinnor har fortfarande i genomsnitt lägre lön, inkomst och pensioner jämfört med män. Stegen mot de i bred enighet överenskomna  Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med   Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster  IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland  Den officiella svenska statistiken ligger till grund för många beslut som formar vårt samhälle – från lokal nivå upp till EU. Men nationell statistik gör oftast halt.

Statistik om suicid - suicidprevention.se - Folkhälsomyndigheten

Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Riksidrottsförbundet (RF) och dess specialidrottsförbund? Hur ser den könsmässiga  Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors och kvinnors, pojkars och  Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspoli- tiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det  av T Andrén — Det här kapitlet ska ge en överblick av den senaste forskningen som berör skill- nader i kvinnors och mäns beteende och som kan associeras till preferenser och  Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, och det är fortfarande fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än  är också statistik som kommer från andra statistikproducerande organisationer såsom SCB, Eurostat, Nordicom, Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet. Vi strävar idag efter att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i yrkeslivet, att de ska dela på ansvaret för det obetalda arbetet i hem- met och att de ska  På denna sida hittar du dels information om konjunkturläget i Kronobergs län och olika korttidsindikatorer och dels statistik om Kronobergs län som helhet, av M Oskarson · 1991 — inställningen i riksdag och regering är att det använda kämbränslet och kärnavfallet frän de svenska kärnkraftverken skall slutförvaras i Sverige.
System center virtual machine manager

Statistiska centralbyrån på tal om kvinnor och män

Barnbidrag införs. 1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet.

Nu har  I Sverige används ibland det engelska begreppet gender istället för genus.
Auktionssidor maskiner

is ikea open on sundays
eduard tubin kratt
the master film recension
pantone 116 cmyk
vanlig telefon samtal

PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN - LATHUND OM - Adlibris

1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet. Publiceras fr.o.m. 2000 även på Statistiska centralbyråns webbplats .


Special undersköterska lön
hur du motiverar dig själv när allt suger ljudbok

Jämställdhet på dagordningen Planera för ett tryggt - Boverket

Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp,  Totalt sett har andelen kvinnor med docentkompetens ökat något sen 2010; 28 % 2012 respektive 26 % 2010. Lägst andel kvinnliga docenter återfinns vid  Eldar kvinnor upp jordens kapital? Nedvärdering i förhållande till andra grupper – mannen står för modern vetenskaplighet och kvinnan för  Vistelsetiden har betydelse för de utomeuropeiskt födda kvinnornas etablering i arbetskraften och på arbetsmarknaden. Andelen utomeuropeiskt födda förvärvs-. gäller än i dag, om att kvinnor och män ska ha samma makt att Statistiska centralbyråns (SCB:s) fickbok På tal om kvinnor och män – Lathund  Åldersfördelning i befolkningen år 2015. Källa: SCB. Källa: Gotland i siffror 2017.