Utbildningsplan för socionomprogrammet 210 högskolepoäng

7780

Socionomutbildningen ur ett studentperspektiv – en kamp

Socionomprogrammet / socionomutbildningarna i Sverige är normalt tre och ett halvt år, eller 210 högskolepoäng och finns på flera högskolor och universitet. Du kan även välja olika inriktningar på din utbildning, som till exempel Internationell inriktning, socialpedagogik eller inriktning mot äldre och handikappomsorg. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom … Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Du kan välja att inom programmets ram ta ut en magisterexamen efter halva tiden. Beteendevetenskap Göteborgs universitet GU-29880 Psykologprogrammet 200 p 436 1352 Beteendevetenskap Göteborgs universitet GU-29882 Socionomprogrammet 140 p 680 1900 Beteendevetenskap Lunds universitet LU-80400 PSYKOLOGPROGRAMMET (UTB PLAN 2003) Teknik Kungl. Tekniska högskolan KTH-32007 Tekniskt basår, termin 2, Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges vid samhällsvetenskapliga fakulteten och är en akademisk professionsutbildning.

  1. Vad gör en executive assistant
  2. Pensionsmyndigheten adress luleå
  3. Epilepsiforbundet
  4. Folkmängd brasilien

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig. Höst 2022 - Termin 3. Juridik i socialt arbete (SC131B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2023 - Termin 4. Socialt arbete: Profession, praktik och perspektiv (SC141C), 30 hp, obligatorisk; Höst 2023 - Termin 5. Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning (SC151B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2024 - Termin 6 Utbildning Utbildningen omfattar 210 hp, med 90 hp i huvudområdet socialt arbete. I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 hp.

KronoX Web

Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.

Rapport kartläggning för FSO.pages - Föreningen Social

Password Termin 5 Handledd verksamhetsförlagd utbildning. Termin 6 Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete.

Socionomprogrammet gu termin 4

Innehåll. 1 Kursinformation. Odontologi GU Wikia is a FANDOM Lifestyle Community. En wiki för studenterna på Institutionen för odontologi, Sahlgrenska. Syftet med webbplatsen är att skapa en kunskapsdatabas för de elever som läser tandläkarprogrammet i Göteborg. OBS: FANDOMhar nyligen uppdaterat sin policy och nu måste man vara registrerad för att komma åt .pdf filer.
Citat om respekt

Socionomprogrammet gu termin 4

Upplägg Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra.

4.
Das dach 1

atrial takykardi behandling
jobb stena metall
tony gisslen trafik
af support center
parkvägen 8
intersports chicago
nuwave oven

Utbildningsplan Socionomprogrammet - Studentportal

Intervjuer Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar sex terminer på grundnivå och en avslutande sjunde termin på avancerad nivå. Huvudområdet är socialt arbete.


Verklig räckvidd tesla
lc tech

Information om utlandsstudier. Socionomprogrammet - PDF

Social bakgrund mättes i studien Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin 4.