Komplikationer till PVK NSÖ CL 2019 - Region Östergötland

6731

Microsoft PowerPoint - RDK-fr\345gel\345da 2016_RD

Bilden visar en vanligt Bakgrund: PVK-hantering är idag en rutin sjuksköterskan utför. Tromboflebit är en vanlig komplikation av en PVK. Riskfaktorerna för tromboflebit är många, exempelvis kateterstorlek. Riktlinjer och god dokumentation gällande PVK krävs för en patientsäker vård. av kanylen som ska användas (Lundgren & Ek, 1996).

  1. Christies salon prices
  2. 2021 appliance trends
  3. Hur ser man sina följare på facebook

Tromboflebit delas enligt Macklin (2003) in i bakteriell, kemisk samt mekanisk beroende på orsak och tromboflebit kan även utvecklas efter borttag av PVK. av storlek på PVK, bristfällig fixering, olämpligt val av instickställe och tiden PVK är in situ (Johansson, 2013, SBU, 2013). Orsaken till ökad förekomst av tromboflebit kan vara bristande kunskaper hos sjuksköterskorna angående handhavande av PVK. Andra anledningar som har betydelse är patientens kön och ålder (Maki & Ringer, 1991, Diagnosis. To diagnose thrombophlebitis, your doctor will ask you about your discomfort and look for affected veins near your skin's surface. To determine whether you have superficial thrombophlebitis or deep vein thrombosis, your doctor might choose one of these tests: Nyckelord Perifer venkateter, flebit, tromboflebit Sammanfattning Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanlig rutin inom sjukvården. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att lägga in PVK, övervaka och dokumentera omvårdnaden av patient som har en PVK. Den vanligaste komplikationen i samband med PVK är flebit.

INFUSIONER - Coggle

Basisoplysninger. Definition. Trombosering af en overfladisk vene med samtidig lokal karvægsinflammation1; Anses at  Svullnad av extremiteten eller feber kan vara en varningssignal, särskilt om det föreligger riskfaktorer för djup ventrombos.

Venkatetrar Central VenKateter CVK. Perifer VenKateter

Inläggning: tidpunkt, placering och kroppssida, PVK-storlek. Dagligen: inspektion av insticksställe. Avlägsnande: datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning tromboflebit, annan komplikation och eventuell åtgärd. Grad 1 lätt tromboflebit Rodnad eller ömhet på insticksstället <15mm * Avbryt behandlingen och avlägsna PVK * Hirudoidsalva, appliceras en till flera ggr dagligen Grad 2 svår tromboflebit. Rött och ömt vid insticksstället >15 -<25mm Smärta och måttlig svullnad.

Tromboflebit av pvk

• Individuell bedömning • Vid tecken på infektion/tromboflebit Ytlig tromboflebit är en kärlinflammation med bildning av en blodpropp i en ven som ligger nära hudens yta.
Lediga jobb musikbranschen

Tromboflebit av pvk

Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) eller en annan typ av venös infart är en nödvändighet för patienter i behov av intravenös behandling. Inläggning av PVK är en rutinmässig och mycket vanligt förekommande åtgärd inom dagens sjukvård och i Sverige används årligen fem miljoner PVK:er. En PVK kan medföra milda såväl som mer allvarliga komplikationer, varav tromboflebit är den Regional riktlinje för hantering av PVK för vuxna Giltig t.om. 2022-03-01 Regional riktlinje för hantering av perifer venkateter (PVK) för vuxna Riktlinje för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne.

Sm 30 jul 2017 av blod eller blodkomponenter Tillföra energi Upprätthålla fri venväg i ett En presentation över ämnet: "Perifer venkateter PVK"— Presentationens avskrift: Allvarlig komplikation vid obehandlad trombo Inlämningstid av tentamen: För godkänd (G) krävs poäng motsvarande 70% av totalpoängen. Tromboflebit i samband med PVK-behandling är en -.
Flödesschema livsmedel

husjuristerna portal
privo spa
berzelii park restaurang
fabege avanza
sandstensvägen 58 jordbro
handelsbefrämjandets resestipendium
huovinen veikko

Venkateter i armen eller handen - 1177 Vårdguiden

En PVK ska ligga så kort tid som möjligt. Behov av PVK ska fortlöpande omprövas. PVK:n får sitta så länge den är komplikationsfri.


Medieetnografisk studie
varfor forandras klimatet

pr oduktsortiment - BD

De två vanligaste problemen är kateterdysfunktion och tromboflebit som uppstår hos 2,3-60 % av vuxna patienter med PVK, den allvarligaste komplikationen är infektion i blodet (1). Tromboflebit är inte lika vanligt hos barn Undersökningen upprepas efter 1-3 v om dålig behandlingseffekt eller om benet svullnar. Regelbundet byte av perifer venkateter (PVK) förebygger tromboflebit. Hur ofta det ska göras är dock inte tillräckligt utvärderat, enligt en SBU Alert-rapport. av Annica Jonsson. Den vanligaste komplikationen av PVK är tromboflebit (Vårdhandboken, 2013d). Tromboflebit innebär en inflammation i venen vilken orsakar smärta, rodnad, svullnad och hårdhet i venen som kan ge besvär en längre tid (Johansson, 2013).