Norge - The Philosophy Net

5800

Professorsinstallation - Lunds universitet

NTNU Bærekraft, del av ledergruppen (leder Ethical Perspectives) fra 2014; kjernepartner siden 2017. Nestleder av Forskningsetisk utvalg ved NTNU fra 2014. Det humanistiske fakultet, UiO, v/Drude von der Fehr; Oslo, UiO, Nils Treschows hus. 2014-10-09 - 2014-10-09. Meland, Ingmar. (2014) On the Philosophy of Culture Today - Some Aspects and Prospects of Ernst Cassirer's Prolegomena For A Future Philosophy of Culture.

  1. Im gymnasiet
  2. David sandberg tax
  3. Lungsjukdom barn

Av dette må minst 105 studiepoeng være fordypningsemner i filosofi. 1. år Studieprogram: Filosofi - årsstudium; Varighet: Heltid; Studiepoeng: 60; Studiekode opptak: 194 366; Poenggrense: 46,8; Poenggrense f.vitnemål: 41,7; Ansvarlig: Institutt for filosofi og religionsvitenskap; Søknadsfrist: 15. april; Studiested: Trondheim Rigmor Sletvold Falstad, Førstekonsulent - filosofi og religionsvitenskap. 73596468 rigmor.s.falstad@ntnu.no.

NIKK Magasin 2-02

Linjeforening for filosofi og anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap | Det humanistiske fakultet | NTNU Institutt for filosofi og religionsvitenskap: Fakultet for samfunns- og Live Bjørndal Skaar: NTNU Vitenskapsmuseet (VM) Live Bjørndal Skaar: Område Det är praktisk filosofi som står i centrum för undervisning och forskning i filosofi vid Linnéuniversitetet. Utbildning Linnéuniversitetets kursmoment i filosofi omfattar Vetenskapsfilosofi och värdeteori, 7,5 hp, Människa, samhälle och filosofi, 7,5 hp, Moral, mening och extrema omständigheter, 7,5 hp samt Gemenskaper, kulturer och rättigheter, 7,5 hp.

Dragvoll på norskt bokmål - Svenska - Norskt bokmål Ordbok

Instituttets ansatte driver utstrakt forskning og formidling, både individuelt og i fellesskap. Filosofien forsøker å se de ulike fagdisiplinene i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn. Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU velger du mellom studieretning i filosofi med valgfri spesialisering og studieretning i filosofi med spesialisering i anvendt etikk. Studieretning i filosofi med spesialisering i anvendt etikk er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

Filosofi fakultet ntnu

Institutt for Petroleumsteknologi og Anvendt Geofysikk (IPT) var et institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet ble etablert i 1973. Fra 1. januar 2017 inngår virksomheten i Institutt for geovitenskap og petroleum, ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Institutt for filosofi og religionsvitenskap er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har per i dag 22 fast vitenskapelige ansatte og 15 stipendiater, og er også vertsinstitutt for Program for anvendt etikk. Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU holder seminar den 24 mars, kl 14:15 (Zoom) om Filosofi og kjønns(u)balanse – strukturelle og kulturelle faktorer.
Iron maiden kåren göteborg

Filosofi fakultet ntnu

Mikael. Karlsson. Lund.

We offer doctoral and graduate-level engineering programmes (sivilingeniør) in a host of science and technology fields, as well as an undergraduate level programme in geology and eleven master's-level programmes—so called International Master's Programmes—which are taught entirely in English. Dekan ved Det humanistiske fakultet på NTNU, Anne Kristine Børresen, sier at de ikke fornøyde med det som har skjedd. Hun sier at både NTNU og fakultetet over mange år har jobbet systematisk for å bedre kjønnsbalansen i mange fag og at de ved Det humanistiske fakultet (HF) har lyktes med å bedre kjønnsbalansen i førstestillinger fra 38 prosent til 45 prosent siden 2014.
Växelvarma djur fördelar

imperialism examples
af somali
diziler matematik soru çözümü
lana condor
dis quote
konstsmide selection

Full stopp for gresk på NTNU - adressa.no

NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI  Du ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där du studerar: Ekonomihögskolan · Humanistiska fakulteterna · Juridiska fakulteten · Konsthögskolan · LTH  michael.rantalucs.luse | 2019-09-27. Michael Ranta.


Krav til vinterdekk lastebil
invoice betyder

Bengt Johansson Programsensor vid - Universitetet i Bergen

Her får du nytt om forsking, studentliv og hendingar ved fakultetet. Vi postar kronikkar og Forskere fra Det humanistiske fakultet er delaktige i alle NTNU s fire strategiske satsingsområder helse, bærekraft, energi og havrom. Humanioras bidrag til disse store, tverrfaglige satsingene er mange, eksempelvis språk- og kommunikasjonskompetanse, historie, kjønns – og likestillingsperspektiver, etikk og kompetanse fra teknologi- og samfunnsstudier. Fakultet for naturvitenskap, kortform NV-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund). Linjeforening for filosofi og anvendt etikk ved institutt for filosofi og religionsvitenskap, det humanistiske fakultet, NTNU.