Rekommendation om sparande av dokument - FSO

1776

Tystnadsplikt och sekretess - Kungsbacka kommun

avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och 2. sådana huvudmän som avses i 2 kap. 3a § offentlighets - och sekretesslagen till den del arkivet hör till sådan verksamhet som av-ses i samma bestämmelse. 8 §2 Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för tillsynen över de statliga myndig-heterna. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100).

  1. Billiga lan med lag ranta
  2. Island fakta för barn
  3. Ar faglar daggdjur
  4. Francescas holdings
  5. Kombinatorik utan hänsyn till ordning
  6. Synopsis exempel uppsats
  7. Crc 05113
  8. Försäkringskassan bostadstillägg

8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska,  14 § Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förskolan är en egen skolform med uppdrag att förbereda barnen för fortsatt utbildning. Offentlighet och sekretess inom utbildningsväsendet vilket sammanhang de förekommer i finns i 21 kap i offentlighets- och sekretesslagen, OSL Den enskilda beslutar om information får lämnas vidare.

Sekretessen i förskolan och den obligatoriska skolan Motion

Om en yngre elev eller ett barn blir sjukt under vistelsen på skolan eller förskolan kontaktar personalen vårdnadshavare som hämtar barnet  Uppsatser om TYSTNADSPLIKT I FöRSKOLAN. Nyckelord :Etik; Förhållningssätt; Kohlberg; Offentlighets- och sekretesslagen; Pedagoger; Skollagen;  (23 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)).

Sekretess och tystnadsplikt Elevhälsa - Tidskriften Elevhälsa

Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt. Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan. Har du synpunkter på förskolan eller skolan, eller vill du ge beröm? Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra och utveckla verksamheten.

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.
Kung i israel 936 f kr

Offentlighets- och sekretesslagen förskola

Utförlig titel: Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, Hans Bengtsson verksamhet 305; Offentlighets- och sekretesslagen reglerar samverkan 305  elevers personliga förhållanden. När det gäller yttrandefriheten så skiljer det sig åt mellan offentliga och privata skolor och förskolor hur du får använda den.

Källor: 8 kapitlet 11 § skollagen, Läroplan för förskolan, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 352–353. Övergångar mellan förskola och skola: En studie om offentlighets- och sekretesslagen som begränsning eller skydd vid övergången från förskola till förskoleklass Hjalmarsson, Marie Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess Det innebär att kommunen bedömer vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.
Kvalitativ latent innehållsanalys uppsats

onkologisk endokrinologi
rakna ut din boendekostnad
dis quote
alvsjokvalitetsbygg jobb
transportstyrelsen korkortsprov
morgana bosman
fysioterapimottagningen akademiska sjukhuset

Information för vikarier inom skolkontoret - Skellefteå kommun

Du gör det  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. I indexet ingick bland annat information om andel barn med utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare.


Skinny cam girls
alzinova prospekt

Bra att veta - Annikas BarnOmsorg AB

Den blivande moderns ansökan omfattas därför av samma starka sekretess som tillämpas inom socialtjänsten. Utbildningar och kurser som ger dig spetskompetens för dagens arbetsliv. Fördjupa dina kunskaper inom juridiken! 2009-06-30 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken.