Skolinspektionen - Barnombudsmannen

6218

Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn på

Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen bedömer i denna tillsyn att skolan inte ger samtliga elever det särskilda stöd som de är i behov av. Det finns elever i behov av särskilt stöd i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), elever i behov av särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet, elever i behov av enskild undervisning och elever med andra stödbehov som inte får det särskilda stöd som de behöver. Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Skolinspektionen har granskat om skolorna ger eleverna såväl stöd som stimulans i undervisningen.

  1. Saf settings
  2. Ryssland börs
  3. Cupid shuffle song
  4. Kombinatorik åk 9
  5. Synoptik täby öppettider

Skolinspektionen. Torsby kommun 2. Extra anpassningar och särskilt stöd. Ingen brist konstaterad. 3.

Uppföljning av tillsyn i IKASUS - VALLENTUNA KOMMUN

Detta hänger ofta samman med att eleverna inte får de särskilda åtgärder och relevanta anpassningar som de kan behöva i sin språk- och kunskapsutveckling. författning.

skolinspektionen-tillsyn-hortlax.pdf - Piteå kommun

10 Skolinspektionens tillsyn visar att skolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, förutom att samverkan mellan samtliga kompetenser inom elevhälsan inte sker i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionens beslut Anmärkning Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) Beslut 2019-06-11 Dnr 43 - 2018:9285 2(14) Skolinspektionens beslut Föreläggande vid vite Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Göteborgs kommun att vid vite av 1 200 000 kr kronor senast den 16 december 2019 … Bristerna, som beskrivs som allvarliga, gäller bland annat särskilt stöd till elever och rättssäker betygssättning.

Skolinspektionen beslut särskilt stöd

Skolinspektionens beslut: Anmälan överlämnas till huvudmannens klagomålshantering. Särskilt stöd. Antal: 17. arbetet med insatser till barn i behov av särskilt stöd.
Cps modellen

Skolinspektionen beslut särskilt stöd

Beslut om kommunala förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen samt enskilda skolor (kommunala och fristående) kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/beslut. För information. Josefine Esbjörnsson, utredare, 08-586 080 71. Presskontakt Extra anpassningar och särskilt stöd Skolinspektionen bedömer att det finns brister i skolenhetens arbete med studie-handledning på modersmålet. Utredningen visar att skolenheten inte ger elever studiehandledning på modersmålet, vilket riskerar att negativt påverka berörda elevers språk- och kunskapsutveckling.

10 Skolinspektionens tillsyn visar att skolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, förutom att samverkan mellan samtliga kompetenser inom elevhälsan inte sker i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionens beslut Anmärkning Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap.
Ledningsprocess huvudprocess stödprocess

vilket är syftet med den s.k. månadsregeln i 7 § 4 stycket las_
årstaviken springa
vision avtal 2021 klart
konto 3310 skr 04
familjens jurist goteborg
eva klingberg böcker
gustav radbruch

Skolinspektionen - Barnombudsmannen

m. Beslut. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26  Huvudmannen och rektorer måste i högre grad säkerställa att särskilt stöd effekter av vårt arbete till Skolinspektionen i linje med myndighetens beslut. beslut avseende anmälan.


Dagar sedan 9 september
huovinen veikko

Skolverksamhetens arbete med särskilt stöd i de - DiVA

Men en elevs behov kan efter utredning behöva mötas av stöd i särskilda undervisningsgrupper. Varje form av särskilt stöd ska utvärderas kontinuerligt. lans arbete med särskilt stöd ingår inte heller i Skolinspektionens regelbundna tillsyn 10 och området har inte granskats av myndigheten tidigare. Kunskapen om förskolans arbete med särskilt stöd är alltså begränsad, och det är oklart hur väl förskolorna lyckas med uppdraget att arbe ta med barn i behov av särskilt stöd.