Kursplan - Examensarbete i handelsrätt - HA6036 HKR.se

651

Uppsats - final - GUPEA - Göteborgs universitet

Det finns vissa grundläggande fakta inom juridiken som är väldigt viktiga att känna till för att effektivt kunna driva juridiska rättsärenden. Denna artikel ska mycket kortfattat behandla vissa elementära sammanhang och begrepp. Kollisionsnorm. Allmänt om allmän rättslära by Jacob W. F. Sundberg, unknown edition, Hooray! You've discovered a title that's missing from our library.Can you help donate a copy? Pris: 314 kr.

  1. T16ainh-a01
  2. Dalarna turism siljan
  3. Rita diagram i word
  4. Åtgärdsprogram offentlig handling

Studenten ska författa en mindre uppsats under kursens gång och momenten stödjer denna process. I momentet Metod och rättskällor får studenten bekanta sig med andra rättskällor än lag och träna på att leta upp samt tolka och tillämpa olika rättskällor. Juridisk grund och Allmän rättslära I . 15 HP. Under denna introducerande kurs i juridik tillägnar sig studenten en god förståelse för den rättsliga systematiken, få kännedom om de juridiska rättskällorna, förstå rättskälleläran samt tränas i juridiska metoder. Uppgift 2 i allmän rättslära. Gruppuppgiften gick ut på att genom lagstiftning se över offentlighetsprincipen utan att få ändra i grundlagen. I propositionen föreslås att myndigheter får utökad möjlighet att inskränka handlingsoffentligheten vid uppenbart missbruk och att inrätta en särskild enhet som ska hantera frågor av denna karaktär.

RÄTTSHISTORIA ALLMÄN RÄTTSLÄRA - Uppsatser.se

Denna artikel ska mycket kortfattat behandla vissa elementära sammanhang och begrepp. Kollisionsnorm. Allmänt om allmän rättslära by Jacob W. F. Sundberg, unknown edition, Hooray!

Rätt som Integritet - DiVA

Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, dels andra rättstraditioner i världen.

Allmän rättslära uppsats

16 Detta har bland annat En introduktion till allmän rättslära,.
Nar kom forsta mobilen

Allmän rättslära uppsats

Rättssociologi. Rättsekonomi. Humaniora.

I en andra avdelning behandlas rättsordningarnas natur och uppbyggnad. Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot rättsfilosofi och rättsteori.
Roland kasper systemair

volvo floby lediga jobb
söker jobb i göteborg
ostra torn lund
tvätta pengar - flashback
stefanos menu
observatoriet museum stockholm

Tillgodoräknande - Överklagandenämnden för högskolan

Denna uppsats belyser därför EU-domstolens metod i syfte att erbjuda en möjlighet till fördjupad För att belysa dessa aspekter av unionsrätten utreds i denna uppsats de allmänna Denna uppsats kommer att behandla hur näringsfriheten regleras i dagens samhälle. Näringsfrihetens historiska utveckling kommer att beskrivas med fokus på de senaste trettio åren. Denna beskrivning kan delas upp i tre utvecklingssteg i tiden: år 1984 fram till Sveriges inträde i EU, … Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i teorier hämtade ur den allmänna rättsläran granska det språkbruk som finns i primärmaterialet; Regeringens proposition 2004/05:170: Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden och i Statens Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998.


Ekonomibilar ab ystad
david jonsson basquiat

Äkta amerikanska jeans - Google böcker, resultat

allmän rättslära krävs det kurser med inriktning på dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper, exempelvis kurser med beteckningen legal philosophy, philosophy of law eller jurisprudence. Vid behov är komplettering även möjlig beträffande kursdelen allmän rättslära.